maandag, oktober 19, 2009

Mensenrechtenraad

[lezersbrief naar De Morgen]

We lezen vandaag dat de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties het Goldstonerapport heeft goedgekeurd. Dat zou goed nieuws zijn, ware het niet dat de meeste westerse landen tegen stemden of zich onthielden. En het ergst van al, zelfs België, wereldwijd geroemd als verdediger van de mensenrechten, heeft zich deze keer onthouden.

Waaraan hebben we dat verdiend?
Is het omdat er nu een CD&V'er op Buitenlandse Zaken de baas is dat we voortaan een beetje minder op de mensenrechten gaan letten? Past dit niet meer in het christelijke gedachtegoed, of is er gewoon diplomatieke chantage in het spel, en durft onze nieuwe minister geen fors standpunt innemen?
Ik denk, mijnheer de minister, dat de meeste Belgen nog even erg gehecht zijn aan de universele mensenrechten, en dat u heel erg ongeloofwaardig overkomt als u zich in dergelijke gevallen selectief onthoudt of tegenstemt.

Rechter Goldstone, zelf jood, noemt dit rapport een uitstekende kans voor Israël om zich te bezinnen over de tot nu toe gevoerde politiek jegens zijn Arabische bevolking en de militarisering van zijn maatschappij. De eerste reacties van de Israëlische regering zijn alvast negatief. Het zou goed zijn als onze minister hen op andere gedachten kon brengen, de Israëlische bevolking zou hem daarvoor dankbaar zijn.

Pol Van den plas, Gent

Geen opmerkingen: