zondag, oktober 18, 2009

VN-mensenrechtenraad keurt rapport over oorlogsmisdaden in Gaza goed

[Lezersbrief naar de Morgen]

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft in een resolutie het rapport Goldstone goedgekeurd, zodat het nu op de tafel van de VN-Veiligheidsraad belandt.
Ons land onthaalde het rapport positief en noemt de strijd tegen de straffeloosheid zelfs een van Belgiës prioriteiten in het domein van de mensenrechten en het internationaal recht in het algemeen. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat België tot de 25 landen behoort die de resolutie steunden. België onthield echter zijn stem. Bizarre manier om "de goede opvolging van het rapport te garanderen", zoals de officiële reactie van ons land luidde.

Men heeft zelfs het zelfrespect niet openlijk toe te geven dat mensenrechten nu eenmaal niet opwegen tegen de goede relatie met Israël. Of zal België deze onthouding verklaren zoals de VS zijn tegenstem? Dat het rapport geen "gunstig klimaat" schept voor het zogenaamde vredesproces? Goldstone-rapport of de zoveelste VN-resolutie, Palestijnen dienen het bestaan ervan te vergeten om het "vredesproces" niet steeds te hypothekeren. Israël zal wel voor de gepaste voorwaarden zorgen.

Met dit stemgedrag heeft ons land zijn laatste geloofwaardigheid inzake mensenrechten verloren. Een stem die dan nog louter symbolisch was, want gevolgen zal dit rapport nooit krijgen in de Veiligheidsraad. Daar zorgt het vetorecht van de Verenigde Staten wel voor zoals tot nu toe bij elke resolutie tegen Israël is gebleken.
Een nobelprijs voor de vrede zal hier geen hinderpaal voor zijn.

Bianca Fraipont, Lebbeke

Geen opmerkingen: