woensdag, oktober 14, 2009

Woorden van vrede

[Reactie op "Woorden van vrede" in De Standaard van 12.10.2009]

Mia Doornaert maakt er zich gemakkelijk en zeer kort vanaf met de woorden dat Obama niet kan beloven "dat er morgen vrede komt tussen Israël en de Palestijnen zolang de andere landen in het gebied daarvoor niet de vredesbasis helpen scheppen."
Ze gooit dus de bal terug in het Arabische kamp.

Ze zegt geen woord over een hernieuwde vraag, eis, nu van Obama en anderen, om de uitbreiding van de nederzettingen te stoppen, als eerste noodzakelijkheid om over vrede te beginnen praten. Israël zegt tegen iedereen flagrant neen.
Deze nederzettingen, illegaal, zijn de werkelijkheid van Israëlisch onstuitbaar Zionisme en hebben met het "scheppen van een vredesbasis van de andere landen in het gebied" niets te maken.

Johan Van Hulle, Zomergem

1 opmerking:

Bravo zei

De tegenstem van Nederland in de mensenrechtenraad is beschamend!

De mensenrechtenraad steunt, ondanks de tegenstem van Nederland, het uitstekende rapport van Richard Goldstone, waardoor een mogelijkheid wordt geschapen voor de vervolging van oorlogsmisdaden verdachte Israëliërs en Palestijnen.
Richard Goldstone (zelf Jood) is de oud-hoofdaanlager van het Joegoslavië- en het Rwanda-Tribunaal, die prima werk heeft geleverd
Hij is oprecht en diep geschokt door het recente conflict dat aan meer dan 1300 Palestijen (meest burgers) en 13 Israeli's (meest militairen) het leven heeft gekost
De belangrijkste conclusie die men uit zijn uitvoerige rapport naar kan trekken is dat de bevolking van Gaza slachtoffer is van een jarenlange politiek van isolatie, vernedering en geweld. In de oorlog werden Palestijnse burgers als menselijk schild gebruikt. Tussen militaire en burgerdoelen maakte men onvoldoende onderscheid. Er zijn door Israel ernstige oorlogsmisdaden begaan. Ook Hamas heeft oorlogsmisdaden gepleegd door raketten af te schieten op Israël, aldus Goldstone. .
Nederland heeft door nee te stemmen in de Mensenrechtenraad, getracht om het Goldstone-rapport over de Gaza-oorlog binnen de burelen van de VN-Mensenrechtenraad in Genève te houden, waardoor een juridische vervolging van de oorlogsmidadigers onmogelijk zou worden. Hiervoor schaam ik mij diep. Slechts vijf landen: Nederland, de VS, Italië, Hongarije, Slowakijë en Oekraïne brachten een tegenstem uit. Verder25 voorstemmen en 11 onthoudingen.
Nederland zou juist moeten eisen, dat de bij het confict betrokken partijen het internationaal recht en de Geneefse conventies respecteren Verder moet Nederland de bereidheid hebben om oorlogsmidadigers te laten vervolgen. Nederland mag hierbij geen uitzondering voor Israel maken, maar doet dat wel. Brouwers.L
Breda
Nederland