woensdag, juni 28, 2006

Het Israëlische leger onderhandelt niet

[Reactie op forum Radio1 waar gereageerd werd op de berichtgeving van Jetteke Van Wijk]

Om alles nog wat meer in perspectief te plaatsen: het voorwendsel van het Israëlische leger om de Gaza binnen te vallen is de ontvoering van één soldaat door Palestijnse strijders.
Akkoord, bij die ontvoering vielen nog 2 Israëlische doden. Ook soldaten. In de context van een daad van verzet door strijders van een bezet volk dat al 60 jaar verzet levert tegen de macht die haar op alle mogelijke manieren aan het wurgen is, in die context dus is een legerpost aanvallen geen onlogische of zelfs onwettelijke daad. Een daad die overigens door internationale wetgeving wordt erkend. Dat daarbij doden vallen onder de soldaten is inherent aan de actie. Er zijn hele generaties vol wanhoop die in die actie tot uiting komen.
Als je dat vergelijkt met het systematische Israëlische geweld tegen Palestijnse burgers waarbij vrouwen noch kinderen worden ontzien, dan is er maar één conlusie: het gaat hier niet om een soort broedertwist tussen twee gelijkwaardige partijen. Als je het patroon begint te zien volgens het welke de Israëlische militairen het Palestijnse volk viseren: schieten op scholen en andere plekken waar veel kinderen komen, platwalsen van huizen, massaal ontvoeren van mannen, vrouwen én kinderen enz.
Dat is ten eerste disproportioneel geweld, ten tweede illegaal tegenover alle internationaal aanvaarde rechtsregels en vooral, compleet moreel verwerpelijk.
Israël houdt momenteel meer dan 8000 Palestijnen gevangen. Een 100-tal van hen zijn vrouwen en meer dan 300 kinderen. De eis van de Palestijnse strijders gaat enkel over het vrijlaten van vrouwen en kinderen.
Een kidnapping in het kader van een militair conflict veronderstelt een onderhandelde oplossing. Maar neen, het Israëlische leger onderhandelt niet, het trekt 'met groot machtsvertoon' de Gaza strook binnen, bombardeert electriciteitscentrale en snijdt watertoevoer af: hallo?? Waar is de militaire relevantie?
Het leven van haar soldaat interesseert Israël niet. Het zo efficiënt mogelijk wurgen van het Palestijnse volk en het opzettelijk instandhouden van 'het conflict' des te meer.
Wat Jetteke van Wijk aangaat, ik ben al blij dat ze dit keer de naakte feiten meegaf: dan kan de luisteraar tenminste zijn eigen conclusie trekken.

Koen Stuyck

Geen opmerkingen: