dinsdag, juni 13, 2006

Jetteke Van Wijk spreekbuis van Israël

[Reactie op berichtgeving van Jetteke Van Wijk, in Voor de Dag van 6 juni 2006]

Correspondente Jetteke Van Wijk had het over de wapenhandel van de Palestijnse gewapende groepen in de Gazastrook, en wat daar komt bij kijken. Voor alle duidelijkheid: (1) Ik gebruik "Hamas", maar dit heeft niets met mijn persoonlijke overtuiging te maken. (2) Ik weet dat de grens tussen kritiek op Israël of randbemerkingen en antisemitisme moeilijk te trekken is. Ook, dat reeds het behandelen zelf van dit onderwerp, door bepaalde partijen onmiddellijk aangegrepen wordt om iemand van antisemitisme te beschuldigen. Het is hier de bedoeling deze grens niet te overschrijden.

1. Als correspondente komt Jetteke Van Wijk regelmatig aan het woord en qua inhoud en keuze van onderwerpen kan men haar zien als een spreekbuis van het officiële Israël. Mocht dit niet het geval zijn, dan zou ze gewoon door Israël niet aan het woord gelaten worden. Het is ook niet de eerste keer dat ik reageer om de VRT op haar eenzijdige berichtgeving te wijzen. Israël heeft gemakkelijk toegang tot de media en gebruikt die ook, terwijl dat voor de Palestijnen niet het geval is. Er is geen Palestijnse verslaggeving, met uitzondering van een enkeling tijdens verkiezingen, iemand van een NGO die men eens aan het woord laat, of een reporter die keurig verslag mag uitbrengen over de ontruiming van de Joodse nederzettingen in de Gazastrook. Hij houdt zich dan ook strikt aan dat feit en brengt dus precies in beeld wat Israël wil: "zie eens wat wij er voor over hebben om de Palestijnen hun grond terug te geven", maar dat essentieel niet doet.

Maar voor de ontelbare ontruimingen en vernietigingen van honderden Palestijnse dorpen, en welk geweld daar gebruikt wordt is er niemand. Men laat toe dat Jetteke Van Wijk zonder meer over de toestanden langs Palestijnse zijde verslag kan uitbrengen, zonder daarbij Israël tegen de haren in te strijken, of iets te zeggen over de betrokkenheid van Israël bij de oorzaak van het conflict. Zou men tijdens het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime regelmatig een correspondent aan het woord gelaten hebben die vanuit het blanke regime verslag uitbracht over de toestanden in de zwarte townships? Ze behandelt de wapentrafiek van Hamas, maar zegt niets over de ellendige humanitaire wantoestanden er vlak naast. Nog maar eens een kaart van Israël om tegen Hamas uit te spelen. Was het haar bedoeling de buitensporige wapenuitgaven van Hamas e.a. te zien in het licht van de algemene armoede, dan klopt het, maar die analyse komt nu rijkelijk laat en verschuift het accent:
a) Dov Weisglass, een adviseur van eerste minister Olmert, verklaarde reeds aan de pers, voor begin april en dus vóór de Hamasoverwinning, dat het "de idee is om de Palestijnen op dieet te zetten, maar niet om ze uit te hongeren." Dit had dus met wapenleveringen niets te maken.
b) Grenzen sluiten om de Palestijnse bevolking allerlei broodnodige voorzieningen te ontzeggen, waaronder levensmiddelen en medicijnen.. Benzineleveringen stopzetten, maken dat hospitalen niet meer functioneren zoals het hoort, enz, waren niet bedoeld om de Palestijnen op die militaire uitgaven te pakken. Enz... Ben ik verkeerd als dit destabilisatie en deregulering is van een hele samenleving, met chaos en geweld tot gevolg, dus ook wapens. Gevolg had zijn oorzaak.

Over deze zaken, de muur en de gevolgen voor de mensen die er wonen, schending van mensenrechten, besproeiing en vernietiging van gewassen van Bedoeïenen met herbiciden door vliegtuigen, afbraak van huizen, enz, daar heeft Jetteke Van Wijk het nooit over. Indien er echter iets enigszins in verband kan gebracht worden met de veiligheid van Israël, hoor je haar wel. Ze zal nooit zeggen dat, door het veiligheidsargument steeds weer te gebruiken, de Palestijnen nu nog slechts 12% (vandaag) overhouden van de hen toegewezen 45%.

Over de verslaggeving zelf:
- Een onbekende Arabier enkele woorden laten zeggen in het Arabisch, over de wapentrafiek, is allesbehalve professioneel. Is dit ernstig genoeg om te worden uitgezonden? Iedereen kan zoiets in elkaar steken. (er worden ergere dingen in elkaar gestoken)
- Het is daarenboven weing geloofwaardig dat Palestijnen praten over hun wapentrafiek, tunnels, wapens en prijzen. De toestand in de bezette gebieden is zeer explosief en de schrik voor collaboratie zit er zeer diep in. Neem maar eens een foto in Ramallah of Hebron, zelfs als men weet dat je geen jood bent, en een of andere Palestijn denkt dat hij er op staat, op een verkeerde plaats, en je zal weten wat stenen naar je hoofd krijgen betekent.
- Dat deze tunnels eindigen, zoals gezegd, onder een gewoon huis waar ook kinderen spelen, zal waarschijnlijk zo zijn. Maar dit kan altijd, juist of niet, door Israël gebruikt worden, om met dit argument, waar of niet, ook andere plaatsen te bombarderen. De burgerslachtoffers en kinderen moet men er dan ook maar bij nemen. Reden te meer voor de Palestijnen om over tunnels en wapentrafiek te zwijgen.
- Het woord "Maffia" werd gebruikt voor een of ander gegeerd of bij de Maffia goed bekend soort wapen. Ik meen dat dit woord hier niets terzake deed. Het zomaar gebruiken van dit woord in het begin van het verslag, en daarna met "Hamas" en de wapenhandel verder gaan, linkt onrechtstreeks de beide aan elkaar, en stelt Hamas nog in een slechter daglicht.

Beleefde groeten
Johan Van Hulle

Geen opmerkingen: