vrijdag, juni 02, 2006

Palestina heeft recht op verzet

[Reactie op artikel in Visie van 26 mei 2006]

Het is verdienstelijk van het ACW om ook oog te hebben voor internationale kwesties zoals door het aanklagen van de apartheidsmuur die de Israëlische staat bouwt in Visie van 26 mei 2006.

Toch is er iets dat stoort in het artikel "Muur van geweld tussen joden en Palestijnen doorbreken," wanneer Brigitte Hermans van Pax Christi daarin de facto de Israëlische staat en Palestina op gelijke voet stelt. Dit doet ze door een onderscheid te maken tussen "radicalen" en "vreedzamen" waarbij ze voorbij gaat aan de kern van het probleem, nl. dat de Palestijnen het slachtoffer zijn van een bevolkingskolonisatie door hoofdzakelijk Europese joden.

In het internationaal recht wordt het recht op zelfbeschikking van de volken erkent, niet het recht op kolonisatie. En voor volken wiens recht op zelfbeschikking geschonden wordt door vreemde bezetting en kolonisatie wordt door het internationaal recht het recht op verzet - ook met wapens - erkent. Het gaat dus niet op Palestina en de bezettersstaat Israël op gelijke voet te plaatsen.

Johan Bosman

Geen opmerkingen: