dinsdag, september 05, 2006

Hezbollah en Israël "akkoord met VN-bemiddeling" gevangenruil

[Reactie verzonden aan de hoofdredactie van De Tijd]

De Tijd en andere media zoals het Limburgs Dagblad (ANP) doen net alsof Kofi Annan het voorrecht heeft als bemiddelaar, terwijl de VN-resolutie met rugnummer 1701 hem daar duidelijk de macht toe gaf. Dit is gewoon de uitvoering van de resolutie 1701, die Israël al meermaals heeft geschonden op grote schaal:
a.. Luchtblokkade van Libanon
b.. Zeeblokkade van Libanon
c.. Bezetting van grote delen van Zuid-Libanon die nog gaande is
d.. Militaire acties in Baalbek en op andere plaatsen door paratroopers
e.. Niet-erkennen van Libanon als een soeverein land

VN-resolutie 1701 betreffende de wapenstilstand tussen Israël en de Hezbollah-milities in Libanon zegt uitdrukkelijk dat de VN-Secretaris-Generaal, Kofi Annan, een maand te tijd krijgt als bemiddelaar voor de vrijlating van twee door Hezbollah ontvoerde Israëlische militairen. Hij moet ook trachten een definitief vredesakkoord tussen Israël en Libanon tot stand zien te brengen. Hij heeft zich dus niet als vrijwilliger "opgeworpen" in het conflict. Integendeel de Ghanees kreeg voor deze bemiddelingsrol de volledige steun van de VN-Veiligheidsraad.

Het gaat hem dus helemaal niet over "akkoord" of "niet akkoord zijn" met de bemiddelingspositie van Kofi Anan, maar over de uitvoering van de door de VN gestemde resolutie. Israël moet zich bovendien volledig terugtrekken uit Libanon en het embargo opheffen als het aan deze resolutie wil tegemoet komen. Als we de ontwapening eisen van Hezbollah, dan moet men dit ook aan het zionistisch regime in Israël vragen. Dan moet er ook een einde komen aan de bezetting van het historische Palestina en de delen van de Levant.

Wanneer staat Israël controle toe op haar kernactiviteiten? Wanneer gaat dit land tientallen VN-resoluties en uitspraken door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag uiteindelijk naleven? In de Israëlische gevangenissen zitten tienduizenden Palestijnen vast, waaronder honderden minderjarigen, vaak zonder enige aanklacht. Duizenden clusterbommen zullen nog jaren dodelijke slachtoffers maken in Libanon. En de Israëlische bombardementen zorgden voor de ergste milieuramp in de Middellandse Zee.

Alle nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden zijn illegaal en moeten onmiddellijk worden ontmanteld en verlaten. Maar neen, men bouwt nog 700 nieuwe woningen in de bezette gebieden op de Jordaanover. Dit is een zuivere vorm van racisme, een schoolvoorbeeld ervan zelfs. De Genocide tegen het Palestijnse volk gaat verder. Meer dan 200 doden in de bezette Gazastrok en dagelijks doden op de Westelijke Jordaanoever de voorbije weken, en de pers zwijgt over deze massamoord door de Israëlische staatsterreur. We zwijgen omdat we het geluk hebben hier te wonen en te leven, maar stel je eens voor dat je in Rafah, Gaza-stad of Ramallah woont. Ben je dan ook zo gelukkig dat de hele wereld stil is terwijl je broers en zussen worden vermoord, je moeder wordt verkracht door Israëlische soldaten en je vader zonder aanklacht al jaren in de gevangenis zit van de bezettingsmacht?

Toen joden, homoseksuelen, Esperantisten, zigeuners, 'economisch onwaardigen', Polen, gehandicapten en mensen die zich verzetten tegen de nazi's, in concentratiekampen terechtkwamen zwegen velen. De holocaust of de Shoah, de vernietiging, kon worden uitgevoerd. Zestig jaar later worden Palestijnen uitgemoord in hun eigen land dat al decennia wordt bezet. En opnieuw zwijgen we... Erger, we gaan allerlei handelsakkoorden aan met Israël, Duitsland levert kernonderzeeërs, Europa en Amerika andere wapens en politiek houden we de Israëli's te vriend. Tot welke prijs? Het is eveneens opmerkelijk dat er zogenaamde "internationale vredestroepen" komen tussen de strijdende partijen, maar dat deze troepen enkel actief gaan zijn in Zuid-Libanon en niet in Noord-Israël. Men werkt duidelijk met twee maten en gewichten.

Mario Bergen

Geen opmerkingen: