maandag, juli 09, 2007

'De Dode Zee sterft elk jaar een beetje meer'

Reactie op : De Standaard, 09/07/2007

Het is spijtig dat de uitleg van dit fenomeen door de Jordaanse professor hydrologie Elias Salameh, ergens midden in het artikel verzeild is geraakt en waar de nadruk gelegd wordt op het gebruik van het water voor de landbouw en drinkwater.
Dit in schril contrast met de uitleg over de dure hotels en van de manager van het congrescentrum aldaar, die het zelfs over zijn golfbaan heeft.
Maar het zeker positief dat het er staat.
De professor zegt ook dat dit wegzakken van de dode zee vooral begon op het einde van de jaren 1960, voor de goeie verstaander, het begin van de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogvlakte, beiden met belangrijke watervoorraden
En is het gebruik van water zowel langs Palestijns bezet gebied als langs de Jordaanse kant evenredig toegenomen?
Het was het begin van de bouw van Israëlische nederzettingen aldaar. Nu worden er reeds 90% van de landbouwgronden van de joodse nederzettingen geiïrrigeerd, tegenover 2,5 % van de Palestijnse en beschikken ze over tweederde van het geïrrigeerde areaal. Ongeveer 250 op de 500 Palestijnse dorpen moeten het nog steeds stellen met hun waterputten, zoals ze reeds deden lang voor de jaren 1960.
Er is dus wel degelijk iets ernstig in een bepaalde richting veranderd.Johan Van Hulle, Zomergem

Geen opmerkingen: