vrijdag, februari 29, 2008

Dit zijn de terroristen!

[Mail aan de VRT]

Eindelijk heeft Israël afgerekent met de "radicale, terroristische, fundamentalistische Hamas-extremisten," waar onze media het altijd over hebben. De afgelopen uren werden dertig Palestijnen gedood, waaronder een meerderheid burgers en acht kinderen. Israël toont voor eens en voor altijd dat het nooit een democratie kan zijn die alle volkeren in zijn staat en bezet gebied als volwaardig beschouwd. Onder de door Israël gedode Palestijnen zaten wellicht "kopstukken die elk moment aanslagen wouden plegen tegen burgers." Enkele namen van deze "radicale, terroristische, fundamentalistische Hamas-extremisten" zijn reeds bekend. Het is goed dit mede te delen in uw medium.

Enkele van de "Palestijnse extremisten" die de voorbije uren werden geexecuteerd door het Israëlische leger:
· Vier voetballende Palestijnen tussen acht en vijftien jaar in het vluchtelingenkamp Jabaliya in de noordelijke Gazastrook:
o Deib Darduna - 11 jaar - lichaam aan stukken gereten
o Umar Darduna - 14 jaar - lichaam aan stukken gereten
§ Kamal Udwan hospitaal in Beit Hanouno Muhammad Hammuda - 7 jaar
o Ali Darduna - 8 jaar
§ Ash-Shifa hospitaal in Gaza Stad
· Muhammad Nasser Al-Borey, een baby van vijf maanden gedood in het ouderlijk huis door een Israëlische raket.
· Amjad As-Sakani - 12 jaar - dood gevonden in het oostelijk deel van Gaza Stad
· Jawad Tafish - 23 jaar
· Vijf kinderen op intensieve, waaronder één klinisch dood.
· Twee Palestijnse landbouwers in Ash-Shuja'iyya, oostelijk deel van Gaza Stad:
o Minwir Abu Mandeel - 27 jaar - toezichter appelsienenboomgaard
o Onbekend persoon, te hard verminkt voor herkenning
§ Kamal Udwan Hospitaal
· Burger gedood bij aanval op politiestation ten westen van Gaza Stad·
(Lijst is onvolledig)

Naast de dodelijke burgerslachtoffers eigent Israël zich het recht toe Palestijnen zonder proces te executeren, die gebruik maken van het recht op verzet tegen een vijandige bezetting. Liquidatie als buitengerechtelijke executie is historisch en institutioneel diep in Israëls politieke cultuur en ideologie geworteld. Als een burger zonder vorm van proces wordt gedood door een regering of met goedkeuring van de regering dan spreekt men van politieke moord (of in juridische termen, 'buitengerechtelijke executie'). De VN beschikt voor landen die zich hieraan schuldig maken over een aantal maatregelen: reguliere bezoeken aan conflictgebieden door onafhankelijke waarnemers en stationering van monitors; bliksemacties voor urgente gevallen en dreigingen; scherp toezicht op de naleving van de Geneefse Conventies, het optreden tegen paramilitairen en politie en op elk beleid van shoot to kill; sterke juridische waarborgen om het willekeurig opleggen en uitvoeren van de doodstraf tegen te gaan; en in het algemeen alle mogelijke internationale aandacht en druk.

Als mensen van een minderheidsgroep op grote schaal worden vermoord spreken we van genocide (volkenmoord). Soms is zo'n genocide een plotselinge uitbarsting van geweld, zoals in Rwanda in 1994. In andere landen is het een veel sluipender proces zoals de bezetting van Palestina door Israël. Vast staat dat buitengerechtelijke executies volgens de VN totaal onaanvaardbaar zijn. Als dit geldt voor Rwanda en Birma, dat moet ook Israël hier aan voldoen. Bovendien sprak de VN zich uit voor het recht op verzet. VN-resolutie 3246 werd in 1974 goedgekeurd door de Algemene Vergadering (dus een meerderheid van alle lidstaten) die zegt dat alle volkeren onder koloniale of vreemde overheersing het recht hebben op gewapende strijd.

Enkele van de dodelijke slachtoffers die het recht op gewapend verzet gebruikten:
· Rami Khalifa - 25 jaar (Hamas activist)
· Abdullah Zuwaidi - 23 jaar (lid Al-Qassam Brigades)
· Hamza Khalil Al-Hayya (senior Hamas leider)
· Vijf activisten van Al-Qassam Brigades, gedood door twee Israëlische raketten op hun wagen in Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook.
· Zaky Abu Zaid - activist van de Islamitische Jihad, gedood door raket van drone (onbemand aanvalsvliegtuig) in Al-Bureij vluchtelingenkamp in het centrum van de Gazastrook
· Twee Hamasleden in Zeitoun, waaronder de zoon van advocaat Khalil al-Haya.

Mario Bergen, Leuven

Bron: http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=28039

Geen opmerkingen: