vrijdag, december 05, 2008

Recht op zelfbeschikking voor Palestijnen

[Lezersbrief aan De Morgen]

Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (New York, 1966) laat er geen twijfel over bestaan. "Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na. Alle volken kunnen ter verwezenlijking van hun doeleinden vrijelijk beschikken over hun natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen. In geen geval mag een volk zijn bestaansmiddelen worden ontnomen."

Zowel de EU als de VS kozen voor een tweestatenoplossing met een leefbare Palestijnse staat naast Israël. In 2003 werd de weg naar twee leefbare staten voorgesteld in een 'Routeplanner naar Vrede'. Werkzaamheden in illegale kolonies, inclusief demografische uitbreiding, diende onmiddellijk te stoppen. Buitenposten opgericht na 2001 hoorden te verdwijnen en de verwoesting van Palestijnse eigendommen en huizen moest men beëindigen.

De afspraken van de Routeplanner werden herbevestigd nabij het Amerikaanse moerasgebied van Annapolis. Op terrein ontstond echter een ware kolonisatiedrang en bouwwoede om het Palestijnse volk voor voldongen feiten te zetten.

Ehud Barak keurde 964 bouwplannen goed samen met een resem nieuwe Apartheidswegen, tunnels en checkpoints. Bestaande kolonies werden uitgebreid en nieuwe kolonies werden opgericht.

Zelfs in hun eigen hoofdstad, Oost-Jeruzalem, hebben Palestijnen af te rekenen met massale discriminatie: geen sociaal zekerheidssysteem, geen bouwvergunningen, talrijke onteigeningen en verbod tot de heilige plaatsen voor Palestijnen jonger dan 45 jaar. Checkpoints, uitgaansverboden en een pasjespolitiek verhinderen Palestijnen vrije toegang tot de al-Aqsa moskee en andere godsdienstige plaatsen.

Palestijnen, die 30 % van de bevolking van Jeruzalem uitmaken, moeten het stellen met slechts 8,5 % van het budget van de stad. Hun cultureel, sociaal en economisch recht op zelfbeschikking wordt door de Israëlische bezetting op grote schaal geschonden.

Deze schendingen zijn een regelrechte aanfluiting van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en de Internationale Convenant over Sociale, Economische en Culturele Rechten.

Mario Bergen, Leuven


* Linken:

http://un.org/Overview/rights.html

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm

Geen opmerkingen: