woensdag, december 03, 2008

Vrijlating van 250 in Palestina, vredesproces

[Reactie naar Belang van Limburg]

In uw recente artikels over het zg. vredesproces in Palestina wordt de vrijlating van 250 gevangen voorgesteld als een gebaar van goodwill van Israël aan de Palestijnse onderhandelaars bij het vredesproces. Deze vrijlating heeft geen enkele betekenis: Het is een bijna dagelijkse Israëlische bezigheid Palestijnen aan te houden, zodat het aantal gevangenen niet verandert. Daarbij zijn ook kinderen. Na tientallen vruchteloze jaren vredesproces, is men nog geen stap dichter gekomen en de weinige punten van overeenkomst worden toch niet nageleefd of betekenen niets meer.

Het zou moeten duidelijk zijn dat Israël geen vrede wil, omdat het dan zou moeten stoppen met nieuwe Palestijnse gronden en water in beslag te nemen. Tijdens dit vredesjaar na Annapolis heeft Israël het aantal nieuwe 'bouwvergunnigen', alsof die legaal zijn, verdubbeld t.o.v. het jaar ervoor. Het blijft verder voldongen feiten creëren, om de zaak steeds moeilijker te maken.

Verder werden er nieuwe wegen, tunnels en checkpoints aangelegd die de nederzettingen dienen. Van de 110 buitenposten, werden er na Annapolis slechts 3 ontmanteld. En het gaat van kwaad naar erger, want sommigen worden opnieuw opgericht of andere gecreëerd. Het geweld van de kolonisten neemt toe. Dit heeft betekenis.

Enkele gevangen worden vrijgelaten en halen onmiddellijk het nieuws. De toestand in Gaza haalt de media niet. In Gaza wordt de onvoorstelbare ellende, waarvoor Israël rechtstreeks verantwoordelijk is, dramatisch. Volgens de rechten van de mens wordt hij vrij geboren met gelijke rechten. Hij heeft recht op leven, vrijheid, beweging, terugkeer, woning, werk, onderwijs, medische zorgen, voeding, water, behandeling van gevangenen, rechtspraak enz... Voor Palestijnen worden voor allemaal uitzonderingen gemaakt, ...omdat ze Palestijn zijn.

Israël zorgt voor zijn imago. Het zal dus ook gul zijn om zelf voor nieuwsberichten te zorgen. Waarom krijgen wij geen nieuws en beelden uit Gaza om de toestand duidelijk te illustreren. We horen en zien Oost-Congo en Somalische scheepskapingen.
Dat journalisten in Gaza niet worden toegelaten moeten we in kleine letters lezen. Doet men aan zelfcensuur om niet vanuit bepaalde kringen te horen dat er anders geen 'faire' meningsuiting is en waar men suggereert dat de Palestijnen door hun houding, (bijv met Qassams en democratisch stemmen), het allemaal zichzelf aandoen?

Clusterbommen

In Libanon heeft Israël er gedurende de laatste 10 dagen van de oorlog, meer dan 1 miljoen clusterbommen gegooit. Een Israëlische commandant van een raketeenheid noemde de actie 'krankzinnig' en 'monsterachtig' .(Haaretz 14 oct 2006) Hele gebieden zijn een mijnenveld geworden. En België protesteert tegen de oorlog, Hezbollah heeft het gedaan, maar doet daarna toch zijn best en betaalt de rekening.
Van clusterbommen kan men zonder twijfel zeggen dat ze zo gemaakt zijn dat een deel niet onmiddellijk ontploft. Sommige zijn verpakt in een kinderpop.

Johan Van Hulle, Zomergem

Geen opmerkingen: