zaterdag, december 06, 2008

Vijf miljoen niet-joden slachtoffer holocaust

[Opiniestuk op Nujij.nl">]

Een positieve zaak uit Tel Aviv is dat daar uiteindelijk ook meer kritiek komt op het zionistische beleid tegenover het Palestijnse volk. Recent werd er een Joods anti-Zionistisch Netwerk boven de doopvont gehouden. Ze komen op voor de bevrijding van het Palestijnse volk en hun land. Ze kanten zich tegen het zionisme omdat het een samenraapsel is van twee extreme kwade ideologieën: het Europese kolonialisme van de 19e eeuw en de nazi-genocide. Zionisten namen het over toen ze naar het Heilig Land trokken en Palestina koloniseerden. Honderdduizenden mensen werden uit huizen en dorpen verdreven, een volkerenmoord werd toegepast, beschreven door nieuwe Israëlische historici zoals Ilan Pappé.

Het is goed dat ook joden duidelijk opkomen voor de strijd om rechtvaardigheid en tegen de Israëlische apartheid en de onderdrukking van het Palestijnse volk. De vernietiging van Palestijnse waterputten, olijfbomen en boomgaarden, het bulldozeren van woningen en gebouwen is onaanvaardbaar voor een land dat diep ingebakken zit in de EU en NAVO als bevoorrechte partner.

Bijna grappig en meelijwekkend, moest de situatie niet zo ernstig zijn op het terrein, zijn dan ook de uitspraken van joden zoals deze van Max Schick in Joods Actueel (juli 2008): "Neem nu het zogezegd 'onrecht' dat de Palestijnen wordt aangedaan, want dat onrecht bestaat nu eenmaal niet. Het is een hersenspinsel van Israël-bashers die vaak een latente Jodenhaat in een anti-Israël vermomming trachten te camoufleren. Meer nog, indien er iemand onrecht wordt aangedaan, dan is dat wel de Joden en Israël."

Je kan het onrecht dat joden is aangedaan tijdens de pogroms en de holocaust niet afschuiven op het Palestijnse volk dat niets vandoen had met die gruweldaden. De ellende die joden, geen volk maar een godsdienstige stroming, te beurt is gekomen kan men niet afwentelen op Palestijnen en hen van hetzelfde laken van de broek te geven. Het is niet omdat men een volkerenmoord heeft gepleegd 70 jaar geleden dat men nu een sluimerde genocide moet uitvoeren op Palestijnen en 1,5 miljoen Palestijnen dient uit te hongeren in de door Israël geblokkeerde Gazastrook.

De Shoa was geen alleenrecht van een nazi-volkerenmoord op joden. Dat moeten ze maar al te goed beseffen. Een joods slachtoffer is niet meer of minder waard dan een niet-joods slachtoffer van de nazi-misdaden en concentratiekampen. Homoseksuelen, esperantisten, Roma (zigeuners), Polen, gehandicapten, Jehova's getuigen, communisten, Serven, vrijmetselaars, vakbondslui e.a. kregen het net zo hard te verduren als joden in concentratiekampen en gevangenissen. Israël en zionisten willen altijd het grote gelijk hebben alsof er maar één genocide was en dat daarbij alleen joden het slachtoffer waren.

Ze willen niet horen van 100.000 homoseksuelen die door de nazi's werden opgesloten. 15.000 van hen kwamen terecht in concentratiekampen met een roze driehoek op hun kleding: 60 % verloor er het leven. Reeds in november 1942 kregen SS-commandanten via een order het recht hen te castreren. Pas in 1994 werd paragraaf 175, welke nazi's gebruiken voor dit beleid, volledig afgeschaft door Duitsland.

Waarom horen we niets over de speciale concentratiekampen voor tienduizenden Roma die vanaf 1942 werden gedeporteerd? Tot 220.000 Roma kwamen niet meer levend uit de zogenaamde "zigeuner familiekampen".

Vijf miljoen niet-joden werden bij de nazi-holocaust vervolgd, gemarteld, gebrandmerkt met tattoo of gedood. Deze mensen voelen zich vaak in de kou gezet door de eenzijdige aandacht voor joodse slachtoffers. Evenwel waren het net deze mensen die joden hebben gered. Velen werden gedood omwille van hun geloof of afkomst. Zij verdienen ook een plaats in de geschiedenis.

Het is niet omdat er meer joden werden gedood dan Roma en andere minderheden, dat we deze mogen vergeten. Evenmin is het opportuun om te spreken over Darfur, maar te negeren dat een land dat met tentakels rond onze Europese instellingen zit dagelijks mensenrechten negeert en dit al zestig jaar lang.

Mario Bergen, Leuven

Geen opmerkingen: