vrijdag, december 05, 2008

Terreuraanslagen tegen Palestijnen in Hebron

[Reactie op het artikel "Hebron zat aan kookpunt" in De Standaard van 05/11/2008]

Donderdag hebben extremistische kolonisten in Hebron een serie terreuraanslagen uitgevoerd tegen Palestijnse onderdanen. Alsook staken ze talrijke huizen, auto's en olijfbomen in brand.

Dit is een verschrikkelijke gebeurtenis. Dit zijn terreuraanslagen in bezet Palestijns gebied. Het gaat om een schrikbewind in één van de oudste constant bewoonde steden ter wereld. Dit is een georganiseerde aanval tegen Palestijnse inwoners. Het laat ons zien en herinneren met welke bedreigingen het Palestijnse volk dagelijks te maken heeft. De Palestijnen hebben tegen deze extremistische joodse terroristen meer dan ooit de hulp nodig van de internationale gemeenschap om hen te beschermen en zowel de laksheid van de staat Israël als het agressieve gedrag van de kolonisten krachtdadig te veroordelen.

Israël doet duidelijk te weinig om Palestijnse burgers bij te staan in Hebron en in andere steden op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, waar ze af te rekenen hebben met enorme agressiviteit van kolonisten.

Huizen en winkels in brand steken met onschuldige Palestijnen aanwezig is een onaanvaardbaar zwaar misdrijf. Palestijnen afranselen en kinderen intimideren en achtervolgen evenzeer. Huizen vernielen en bestelen zijn geen zaken waarvoor de Torah of een ander godsdienstig boek toelating geeft. Hoe zeer vele joden zich wel goed gedragen, kan men deze haat en wraakacties tegen Palestijnen op bais van afkomst niet tolereren.

Een Palestijns kind en zijn vader raakten gewond toen ze rake klappen kregen van diverse kolonisten. Volgens de Vierde Conventie van Genève moet Israël alle burgers en eigendommen in bezet gebied beschermen. Israël faalde hier meer dan eens schromelijk. Het gaat hier niet meer over bespuwen, afval lozen of bekladden van muren. Het moedwillig en in bende vernielen van talrijke eigendommen zoals wagens, olijfbomen en huizen zijn misdaden waarbij de daders zware straffen hoeven te krijgen.

Israël moet onverwijld stoppen met de steun aan kolonisten en illegale nederzettingen. Het moet de Palestijnen in bezet gebied beschermen tegen agressie van joodse kolonisten. De huidige activiteiten van joodse kolonisten zijn immers niet meer of minder dan etnische zuivering van Palestijnse Arabieren uit Israël.

Zolang Israël geen controle heeft over deze kolonisten en het Palestijnse volk niet kan beschermen, kan men zelfs in de verste verste niet denken aan een uitbreiding van handels- en andere relaties tussen de EU en de Israëlische staat.

Mario Bergen, Leuven

Geen opmerkingen: