donderdag, februari 12, 2009

Barry Rubin voert onbeschaamde reclame voor Israël in De Morgen (2)

[Reactie aan De Morgen]

Barry Rubin (De Morgen 12.2, p. 16) gelooft niet dat de Palestijnse Autoriteit bereid of in staat zal zijn om decennia lang een stabiele periode van vrede te respecteren en daarom zal volgens hem de nieuwe regering geen echte toegevingen aan de Palestijnen doen. Bovendien zegt hij dat Israël niet de illusie koestert om Joodse nederzettingen te bouwen en daarom neemt hij deze Palestijnse eis niet op in zijn lijst van grote beleidslijnen voor de nieuwe Israëlische regering. Nochtans werden sinds de ontruiming van Gaza in 2005 de bestaande nederzettingen op de Westoever en in Oost-Jeruzalem uitgebreid en financieel (o.a door Dexia Bank) gesteund en verrezen zogenaamde buitenposten (bestaande uit woonwagens).

Volgens hem is de belangrijkste vraag voor de nieuwe regering van Israël of ze op een gegeven moment actie moet ondernemen tegen de Iraanse kerninstallaties en hij voegt eraan toe dat Israël alles moet doen om Iran te isoleren, juist nu de nieuwe Amerikaanse president nieuwe relaties met Iran wil aanknopen. Wat deze “belangrijkste” vraag betreft schrijft hij: “We kunnen maar beter over een ruime coalitie beschikken als we ze ooit moeten beantwoorden”. Er staat wel degelijk tweemaal “wij”, alsof hij zichzelf identificeert met de Israëlische regering of met de Israëlische Staat. Zulke uitspraken komen van iemand die redacteur is van de Middle East Review of International Affairs. Men had dus een meer onafhankelijk standpunt kunnen verwachten. Blijkbaar beperkt hij het Midden-Oosten tot de belangen van Israël waarmee hij zich solidair voelt.

Werner De Bus, Brussel

Geen opmerkingen: