maandag, februari 16, 2009

Israël gebruikte Palestijnse informanten en collaborateurs

[Reactie op artikel “Hamas moordt en martelt” (De Standaard, 16.2.2009, p. 2)]

U schrijft dat Hamas de beschuldiging van collaboratie misbruikt heeft om met politieke tegenstanders af te rekenen. Het doodschieten van Palestijnen door Hamas zonder enige vorm van proces is zeker niet goed te keuren. Maar wat in dit artikel niet verteld wordt is dat Israël een beroep heeft gedaan op Palestijnse informanten en collaborateurs om Hamasstrijders te identificeren, te lokaliseren en uit te schakelen bijvoorbeeld door op 31 december een bom van 1 ton op het huis van het Hamaskopstuk Nizar Ghayan te droppen (12 doden waarvan 2 vrouwen en 4 kinderen). Om deze collaborateurs te rekruteren en om informatie te bekomen gebruikt Israël bepaalde technieken zoals speciale ondervragingsmethoden in de gevangenissen, het delen van de cel van een Palestijnse gevangene met een verklikker, vrijlating na arrestatie, vermindering of kwijtschelding van straf, het onder druk zetten van Palestijnen die door een checkpoint willen passeren of zich in Israël willen laten verzorgen of een administratieve, bouw- of handelsvergunning willen bekomen. Of dit allemaal activisten van de Fatah-partij zijn valt sterk te betwijfelen en ook deze intimidatie- en chantagepraktijken houden weinig of geen rekening met de “meest fundamentele normen van de mensenrechten” en gebeuren “volkomen straffeloos”.

Werner De Bus, Brussel

Geen opmerkingen: