donderdag, februari 04, 2010

De strijd om het geheugen van Israël

[Reactie op lezersbrief in Humo nr. 3622 'Let op uw woorden' - Marc Wajsberg]

Betreffende de Israëlische 'nieuwe historici' en hun werk wil ik verwijzen naar 'De strijd om het geheugen van Israël. De New Historians en het Israëlisch-Palestijns conflict' van Lander Corluy.

Hierin wordt een bondig overzicht gegeven van de belangrijkste Israëlische mythes die door de 'nieuwe historici', in totaal een 100-tal, werden ontkracht op basis van civiele en militaire archieven en citaten van de grote zionistische leiders zelf. Alhoewel deze Israëlische historici allesbehalve een homogene groep vormen, is hun eindconclusie dezelfde: de Joodse staat is het gevolg van een gigantische etnische zuivering tegen de Palestijnen.

Zelfs de zionistische historicus Benny Morris komt tot dit besluit. Hij deed volgende uitspraak over Ben Goerion, stichter van de staat Israël, die hij terughoudendheid verweet: 'Als hij toen alle Palestijnen het land had uitgedreven, was er nooit een probleem geweest'. Sommige Humo-lezers durven Benny Morris bestempelen als 'zeer kritisch'.

Het is mogelijk dat de conclusies van historici je niet bevallen, maar het vormt geen argument om publiekelijk hun werk te blijven ontkennen. Een eerste stap naar vrede is het erkennen van zijn misdaden, in het geval van Israël, de etnische zuivering van Palestina. Israëli zoals Ilan Pappé hebben het beste met hun vaderland voor en beseffen dat een land, gebaseerd op racisme, geen toekomst van vrede heeft.

Volgens de lezersbrief in Humo 3622 zou het beperkte stuk Palestina dat toegewezen werd aan de joden meer dan voldoende geweest zijn. Terwijl in 1947 Joden 7 procent van Palestina bezaten, kende het VN-verdelingsplan hen nog dat jaar 55 procent van Palestina toe. Zionistische milities konden dit percentage in '48-'49 optrekken tot 78 procent.

In '67 ging ook de resterende 22 procent verloren voor de Palestijnen toen Israël de gebieden bezette. De Veiligheidsraad verklaart de annexatie 'ongeldig', maar ze vordert echter tot op de dag van vandaag. De brokstukken Palestijns gebied die resten tussen de nederzettingen van kolonisten, in totaal nu al zo een half miljoen, moeten de toekomstige 'Palestijnse staat' vormen.

Levensvatbaar is die echter allang niet meer.

Bianca Fraipont, Lebbeke

Geen opmerkingen: