dinsdag, februari 23, 2010

Terrorisme

[Reactie naar Humo]

In het interview van Humo (19.2.2010) met Chris De Stoop over Muriel Degauque die zich in Irak opblies, is er sprake van terrorisme. In de westerse media wordt elk verzet tegen de Amerikaanse of Israëlische bezetter bestempeld als terrorisme. Toen in de jaren veertig joodse milities aanslagen pleegden tegen de Engelse bezetter (zoals het opblazen van het King Davidhotel in 1946) of Palestijnse dorpen uitmoordden (zoals Deir Yassin in 1948) werden ze als vrijheidstrijders beschouwd. Toen in de jaren dertig de internationale brigades naar Spanje vertrokken om er het Francoregime te bestrijden, werden ze in België als helden uitgewuifd.


Werner De Bus,

Geen opmerkingen: