dinsdag, februari 23, 2010

Israëlische veiligheidsagenten op Zaventem

[Reactie naar De Standaard]

In zijn bijdrage voor Opinie&Analyse (De Standaard 18.2.2010) legt Filip Verhoest uit waarom het toezicht op de Belgische staatsveiligheid onmisbaar is. Men zou zich ook dezelfde vraag kunnen stellen voor de controle op de Israëlische veiligheidsagenten in de luchthaven van Zaventem. Sommige reizigers die met El Al of met Brussels Airlines naar Tel Aviv vliegen, worden onderworpen aan een urenlange ondervraging in een apart bureau van de Israëlische veiligheidsidenst Mossad in Zaventem waarbij ze zich helemaal moeten uitkleden op hun onderbroek na. Niet enkel hun kleren, maar ook hun laptop en andere bagage worden onderzocht. Ook op het Vakantiesalon in Brussel traden Israëlische geheime agenten op tegen een aantal mensen die een ludieke protestactie voerden in de nabijheid van de Israëlische infostand.

Is dit allemaal wettelijk ? Bestaat daarover een akkoord met Israël ? Indien ja, wie heeft zulk akkoord afgesloten en wie controleert of dit akkoord wordt nageleefd? Moet hier ook niet meer transparantie zijn ? Krijgen de buitenlandse geheime diensten in België vrij spel? Moet in een democratie daarover niet naar de burgers gecommuniceerd worden ?

Werner De Bus

Geen opmerkingen: