zondag, mei 06, 2007

Aankondiging Gasstation Canvas

[ reactie op Canvas-aankondiging documentairereeks 'gasstation', een aflevering over het leven in een pompstation in Palestina ]

In uw aankondiging voor het programma ‘gasstation’ van vanavond zegt u iets bizars, iets onmogelijk eigenlijk, een contradictie in terminis. U spreekt over een gasstation tussen een Palestijns dorpje en een Israëlische nederzetting. Israëlische kolonies (die volgens het internationaal recht illegaal zijn) bevinden zich op Palestijns bezet gebied. Het Palestijns dorp ligt –mag ik veronderstellen- in Palestina/Palestijns Bezet Gebied. Toch zegt de aankondiger op het einde ‘Gasstation –Israël’ en niet (correct) ‘Gasstation – Palestijns Bezet Gebied’. Als u, ondanks bovenstaande informatie, blijft zeggen dat het pompstation in Israël ligt, dan zegt u eigenlijk dat de illegale inbeslagname van Palestijns land door Israël voor u ok is. Dat is politiek! En hoewel u in de aankondiging suggereert dat in het gasstation niet aan politiek wordt gedaan, het leven in Israël en zeker in de Palestijnse Bezette Gebieden IS politiek (oorlog – bezetting). Zelfs deze schijnbaar simpele uitspraak heeft zeer verregaande consequenties: een normalisering van een illegaal beleid dat uiteindelijk de rechten van de zwaksten (zoals beschreven in het VN-charter, VN-resoluties en algemene internationale rechtsregels) volledig onderuit haalt. Ik ben er zeker van dat dit niet uw bedoeling was!

Tiene HolvoetPoliticologe, Brussel

Geen opmerkingen: