zaterdag, september 22, 2007

Israël moet meer doen dan praten

[Lezersbrief aan Het Nieuwsblad]

Met het oog op de vredesgesprekken in november, moet Israël eindelijk de Golan en de Palestijnse gebieden verlaten. Tel Aviv moet naar een akkoord streven over de kwestie van de Palestijnse vluchtelingen en het statuut van Oost-Jeruzalem. De conferentie in november kan niet beperkt blijven tot mooie plaatjes voor het fotoboek, intentieverklaringen en holle woorden, maar moet de snelste weg zijn naar een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël.

Veertig % van de bezette Westelijke Jordaanoever wordt reeds ingenomen door Israëlische infrastructuur. Wegen verbinden de kolonies aldaar met Israël. Een systeem van Apartheidswegen en controleposten doet Palestijnse gemeenschappen van elkaar versplinteren. Elk jaar groeit de bevolking in de Israëlische illegale nederzettingen met 5,5 %. De VN telde in juli 450.00 kolonisten in 139 van de 149 kolonies op de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem inbegrepen. Daarnaast zijn er nog 20.000 Israëlische kolonisten in de Golan en tien kolonies waarover geen cijfers bestaan.De illegaliteit van deze nederzettingen werd bevestigd door het Internationaal Gerechtshof en de Verenigde Naties. Israël maakt deze nederzettingen tot verboden gebied voor de Palestijnen, ook al woonden zij en hun voorouders er al sinds mensheugenis. Daarnaast heeft Israël nog eens negen industriële zones geschapen in de bezette gebieden vlak naast de kolonies. Wegen en hekken sluiten de kolonies met nutsvoorzieningen zoals winkels en scholen af voor de Palestijnen. Door de nederzettingen worden 250.000 Palestijnen in Oost-Jeruzalem geïsoleerd. De Israëlische Land Administratie werkt op dit ogenblik samen met kolonisten om 30 dunum grond, gekend als Kerem Hamufti in Oost-Jeruzalem afhandig te maken van de Palestijnen.

Alle Palestijnen moeten vrij toegang krijgen tot de zes ziekenhuizen in Oost-Jeruzalem zonder een weken aanslepende administratieve procedure waarmee Israël de Palestijnen pest. Door deze vergunning, de controleposten en de Apartheidsmuur is het aantal Palestijnse patienten in die ziekenhuizen gehalveerd. De meest kwetsbare Palestijnen zijn hiervan het slachtoffer. Volgens de Vierde Conventie van Genève is Israël verantwoordelijk voor de gezondheidszorgen van zijn bezette onderdanen, de Palestijnen.

In 1987 was nog sprake van 128 kolonies die 4.127 hectaren grond van Palestijnen in beslag namen. In 2005 liep de diefstal op tot 16.375 hectaren Palestijnse grond door 149 kolonies. Daarnaast bestaan er nog honderd illegale buitenposten met zo'n tweeduizend kolonisten. Israël kan niet anders dan al deze kolonies en buitenposten evacueren, als ze het ernstig meent in de vredeswens met het Palestijnse volk. De goede wil moet immer van twee kanten komen.

Mario Bergen, Leuven

Geen opmerkingen: