dinsdag, september 18, 2007

"Niet alleen Frankrijks geduld met Iran raakt op."

[Lezersbrief aan DS 18/09/2007]

Sarkozy ergert zich aan de kernwapens in Iran. Ook ik ben tegen kernwapens. Maar waarom protesteert Frankrijk niet tegen de wapens in Verenigde Staten? Bush heeft bewezen dat hij graag naar de wapens grijpt. Hij voert een heel actieve bewapeningspolitiek in het Midden Oosten. Is het dan te verbazen dat ook de tegenpartij zich "wapent" tegen deze dreiging?Sarkozy zegt bovendien dat Iran niet straffeloos de resoluties van de Veiligheidsraad kan blijven overtreden. Ook Israël legt ongestoord vele VN-resoluties naast zich neer. Zelfs resoluties die enkel handelen over elementaire mensenrechten. Zal Sarkozy ook Israël de mantel uitvegen? Vrede moet van twee kanten komen. Er zal nooit vrede komen zolang de wereldmachten hun tegenstanders met andere normen beoordelen dan hun vrienden.

Ria Cabus

Geen opmerkingen: