zaterdag, november 15, 2008

1,6 miljoen Palestijnse bomen vernield door Israël

[Opiniestuk op Nujij.nl]

Volgens de extremistische kolonistenleider Benzi Lieberman bestaat er geen twijfel: de Palestijnen hakken hun eigen olijfbomen om en geven nadien de schuld aan de kolonisten. Deze man is ziekelijk. Talrijke Israëlische mensenrechtenorganisaties zoals B'Tselem rapporteerden aanvallen van kolonisten tegen Palestijnse dorpsbewoners en hun plantage.Vorige maand nog vielen ruim 100 kolonisten Palestijnse boeren en vrijwilligers aan in het plaatsje Jabal Odala op de bezette Westelijke Jordaanoever. Voertuigen werden vernield en Palestijnen raakten gewond. De aanvallen van kolonisten tegen Palestijnen die hun eigen olijven willen oogsten is een dagelijkse schrijnende realiteit in bezet Palestina. De terreur van joodse kolonisten wordt ook alsmaar agressiever.

336 Palestijnse boeren in Jenin krijgen niet langer toelating om naar hun akkers (7.000 dunums land) te gaan aan de andere kant van de Apartheidsmuur. Ook op andere plaatsen in bezet Palestina werden talrijke Palestijnse toelatingen om de Apartheidsmuur te overschrijden ingetrokken door Israël. Voor 100.000 Palestijnse gezinnen vormen deze olijfbomen het basisinkomen.

Sinds Israël begon met de bouw van de Apartheidsmuur in 2000 werden al 1,6 miljoen fruit- en olijfbomen van Palestijnen vernield. Het gaat om olijven, citrus- en steenvruchten, bosbouw, dadelpalmen, bananen, druiven e.a. Ook Gaza werd niet ontzien. Alle bomen zijn verdwenen die werden geplant door landbouworganisaties in wat Israël "de bufferzone van Gaza" noemt. Het betreft ondermeer landbouwgrond in Beit Hanoun, waar Israël negen jaar geleden Palestijnse boeren verplichtte om deze gronden te verlaten. Sinds de Al-Aqsa Intifada in 2000 heeft Israël akkers, boerderijen en huizen gebulldozerd van Palestijnse boeren. Dit gebeurde van Eretz in het noorden tot Rafah in het zuiden van de bezette Gazastrook. De hele lengte van de Gazastrook werd een zogenaamde "bufferzone" voor valse veiligheidsredenen om kibbutzes en Israëlische legerbasissen te beschermen.

Israël bouwde tussen de Annapolis onderhandelingen in november 2007 en juni 2008 wel 7.974 illegale huiseenheden voor kolonisten. Sinds de zogenaamde "vredesonderhandelingen" werd toestemming gegeven voor de bouw van 40.000 illegale woningen op Palestijnse grond. Gestolen Palestijnse grond door kolonisten nam toe met 1,8 % sinds 2007, bijna allemaal landbouwgrond. 200 olijfbomen en 277 dunums landbouwgrond werden in Yayyous bijkomend vernield voor de gewijzigde route van de Apartheidsmuur. 5.585 dunums landbouwgrond werden reeds in beslag genomen."

Onrechtvaardigheid ergens, is een bedreiging voor rechtvaardigheid overal" zei Martin Luther King destijds. We kunnen niet aanvaarden dat Obama de onrechtvaardigheid tegen het Iraakse volk nu wil omruilen tegen een onrechtvaardig militair ingrijpen en bezetting in Afghanistan en Pakistan. 92.000 bijkomende soldaten en mariniers en 25.000 burgers die Amerikaanse medeburgers controleren zijn geen hoopvolle plannen. Evenmin de massale budgetverhoging die Obama en Biden voorzien voor speciale operaties wereldwijd, inlichtingendiensten, raketschilden en de modernisering van de oorlogsbodems om een "leger van de 21e eeuw" te creëren in de V.S. Dat Obama en de Democraten een pakket van 30 miljard dollar (!) militaire hulp aan Israël tot de laatste dollarcent wensen over te dragen, terwijl Israël zich van geen kanten houdt aan VN-resoluties, mensenrechten en afspraken van de Annapolis conferentie, maakt van Obama een uiterst gevaarlijk persoon.

We kunnen die massale militaire steun aan Israël niet goedkeuren. Net zomin als we kunnen toelaten dat Israël apartheid en racisme tegen Palestijnen blijft toepassen. Elke dag opnieuw.

VIDEO's:
Aanval kolonisten tegen olijfoogst in Hebron (2:31): http://www.youtube.com/watch?v=qYtvb8OW_cg
Kolonisten verstoren Palestijnse olijfoogst (1:13): http://www.youtube.com/watch?v=whBMEsD_6V4
De bufferzone van Gaza (1:48): http://www.youtube.com/watch?v=p68_tckZdTA*

Link:
http://stopthewall.org/latestnews/1753.shtml
http://stopthewall.org/latestnews/1774.shtml

Geen opmerkingen: