dinsdag, november 25, 2008

Al zestig jaar repressie tegen Palestijns volk

[Reactie op het artikel "Israël laat opnieuw humanitaire hulp toe " in De Tijd van 25/11/2008]

We moeten ons niet blij maken omdat Israël een uurtje de Gazastrook opent en nadien weer potdicht gooit. Al zes decennia kenmerkt de politiek in Tel Aviv zich door onderdrukking en bezetting van het Palestijns volk. Israël krijgt van Obama en andere wereldleiders een vrijgeleide om zich dagelijks aan misdaden tegen de mensheid schuldig te maken.

Terwijl een groot deel van de Israëlische bevolking in honger en armoede leeft (1,6 miljoen inwoners!), spendeert Israël miljarden euros aan de bouw van een Apartheidsmuur, kernwapenfaciliteiten in Dimona, illegale kolonies, apartheidswegen en checkpoints. Israël geeft 9 % van zijn BNP of 15 miljard dollar aan defensie. Het Israëlisch leger krijgt kernduikboten van Duitsland, militaire training van Groot-Brittannië, Dhruv-helikopters van India en oorlogsvliegtuigen, bulldozers, bommen en ander militair materiaal van de V.S.

Terwijl duizenden Israëli's zijn aangewezen op soepbedeling en 1,5 miljoen Palestijnen in een afgegrendelde Gazastrook worden uitgehongerd, gaan Olmert en de zelf uitgeroepen Palestijnse president Abbas wel wekelijks rijkelijk dineren zonder te beseffen wat er onder de bevolking leeft.

Mario Bergen, Leuven

2 opmerkingen:

achilles zei

dank u dat er mensen zijn die hun stem laten horen in deze meer dan onrechtvaardige zaak. Kunnen wij iets doen?

Koen Stuyck (Moderator) zei

Beste Achilles,
Je kan je stem verheffen door te reageren op berichtgeving in de kranten. Laat je inspireren door de reacties op ons weblog en laat het weten als je wil meedoen. Je kan ook de onderstaande dringende brief ondertekenen naar Europarlementsleden die moeten beslissen over nog maar eens een upgrade van de relaties tussen Europa en Israël:
*****
Geacht Parlementslid,

Op 4 december zal er aan het Europees Parlement een protocol ter stemming worden voorgelegd over de deelname van Israël aan communautaire programma’s van de Europese Unie. De aangekondigde stemming is een gevolg van een eerdere beslissing van de Europese Unie van 16 juni om de relaties met Israël in het kader van het Europees Nabuurschapsbeleid op te waarderen. Als het protocol goedgekeurd wordt heeft Israël een grote toegang tot een hele reeks wetenschappelijke, technische en academische programma’s.

De stemming vindt plaats op het ogenblik dat Israël de Gaza-strook een compleet embargo heeft opgelegd, een collectieve strafmaatregel die in de Vierde Conventie van Genève als oorlogsmisdaad staat geclassificeerd. Als het protocol wordt goedgekeurd dan geeft het Europees Parlement verder legitimiteit aan een bezettingsmacht die alle tot nu gesloten akkoorden over de bevriezing van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever met de voeten treedt. Een goedkeuring zou ook van weinig respect getuigen voor de uitspraak van het Internationaal gerechtshof in Den Haag over het illegaal karakter van de muur die in de bezette Westelijke Jordaanoever is opgetrokken.

In het laatste rapport voor de VN-Mensenrechtenraad, stelde de Speciale Rapporteur voor de Situatie van de Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden, dat “Israël de instrumenten handhaaft en uitbreidt, die het ernstigst de mensenrechten schenden zoals militaire invallen, nederzettingen, de scheidingsmuur, beperkingen op de bewegingsvrijheid, de Judaïsering van Jeruzalem en de huizenvernietiging.”

Als de Europese Unie in de toekomst geloofwaardig wil zijn in haar strijd voor de mensenrechten en het respect voor het internationaal recht, dan moet het Europees Parlement dat ook tot uitdrukking brengen in de stemming over dit protocol.

Wij vragen dat u in het belang van de mensenrechten en het internationaal recht niet uw goedkeuring geeft aan dit protocol zodat op die manier een duidelijk signaal wordt gegeven dat Israël eerst haar internationale verplichtingen moet nakomen


Hoogachtend,

******
je vind hun contactgegevens via deze link http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=BE&zone=Nederlandstalig+Kiescollege&language=FR. Mevrouw Annemie Neyts is lid van de Commissie Buitenlandse Zaken van het EP en was rechtstreeks betrokken bij de tot standkoming van de tekst van het protocol. Na een recente reis aan Israël en de Palestijnse gebieden was ze kritisch over Israëls praktijken in de bezette gebieden. Het is belangrijk, haar hieraan te herinneren en je appreciatie hierover te uiten.