dinsdag, november 25, 2008

VRT toont alleen mooie plaatjes over Gaza

[Reactie op reportage "Blokkade van Gaza" van maandag 24 november op tv journaal]

Ik stel met ontzetting vast dat er nu pas in het journaal beelden te zien die met Gaza te maken hebben, precies op het moment van hernieuwde bevoorrading van Gaza.We krijgen plots mooie beelden te zien. De mooie plaatjes komen dus van ergens, maar niet van de journalisten en de diplomaten aan wie nu de toegang tot Gaza wordt geweigerd.

Israël kan nu zijn imago bijgewerkt hebben. En op de website 'deredactie' zijn andere plaatjes te zien, met brave niet veelzeggende beelden, maar toch welliswaar enkele vrouwen die met bordjes protesteren in de...WESTBANK ! Welke journalisten? Waarom doet men dat? De vraag 'wanneer' moet niet gesteld worden, want het kan iedere dag.

We hebben gedurende maanden van de verschrikkelijke ellende in Gaza nog niets gezien en nu ook niet. De laatste week kwam in Gaza niets meer binnen of buiten, ook geen voedsel die door internationale organisaties, waaronder de VN, wordt verstrekt voor 80 procent van de 1.5 miljoen inwoners en geen brandstof om dit voedsel te verdelen,...en dus ook geen beelden.

Er kwamen nu dertig trucks binnen, door één doorgang, waarvan dan nog twintig voor de VN. Gedurende de periode 1-15 november passeerden 60 trucks, waar er normaal 500 per dag nodig zijn en overeengekomen in vroegere akkoorden.

We stoppen hier met een verdere beschrijving van de weerzinwekkende ellende in het getto van Gaza. Waar het hier om gaat, is :
-dat plots beelden opduiken als Israël er beter uitkomt.
-dat er tot hier toe niets is getoond of gezegd die de ellende weergeven zoals ze is.
-dat er aanwijzingen zijn dat beelden niet door onafhankeljke bronnen werden gemaakt of gegeven.
-dat wat in de beelden nu getoond wordt met de werkelijkheid overeenkomt, zodat men dus niet kan zeggen dat de VRT de waarheid niet verteld, maar wel niet representatief zijn voor de situatie. Echter de VRT kan daarover zelf beslissen
-dat dit geen programma is waar dieper in het onderwerp kan gespit worden.
-dat echter over dit onderwerp zeer veel kan gezegd worden, ook in kortere stukjes, zie de ellende in Congo, zelfs in het journaal.
-dat men dit, gezien de ernst van de situatie, eenzijdige en niet evenwichtige berichtgeving kan noemen.
-dat men door iets niet te zeggen of tonen, ook aan berichtgeving doet, wat men uiteindelijk met een hard woord 'desinformatie' kan noemen.
-dat, gezien recentelijke gebeurtenissen, men mogelijk voorzichtig is en uiteindelijk aan zelfcensuur gaat doen.

Het is duidelijk dat indien u ons werkelijke beelden uit Gaza zou tonen, er onmiddellijk protest zal komen uit kringen die u zeker kent, die dit geen 'faire' berichtgeving zouden noemen, die willen dat de Qassams moeten opgevoerd worden, maar verder niet dat de vader of grootvader van die kerels die ze afvuren, nog met de sleutel in zijn zak zit van zijn huis in, bijvoorbeeld het huidige Ashkelon, met de vroegere Palestijnse naam Majdal, waar nu een jood in woont, afkomstig uit Moldavië, die toen nog nooit van Ashkelon, laat staan Majdal gehoord had en waar nu geen Palestijnen meer wonen, want ze zitten allemaal in een vluchtelingenkamp in Gaza. En dit is maar het begin van de historie. Ik wens hier toch aan toe te voegen dat er op de VRT toch nog degelijke programma's zijn en wil dat 'onze' VRT, geen FOX van Rupert Murdoch wordt.

Johan Van Hulle, Zomergem

Geen opmerkingen: