donderdag, november 27, 2008

Luister naar hun woorden, kijk niet naar hun daden!

[reactie aan De Morgen op "Israël pakt joodse kolonisten aan"]

Uw artikel vandaag onder de hoofding "Israël pakt Joodse kolonisten in illegale nederzettingen aan" getuigt van een naïviteit of onwetendheid die een kwaliteitskrant onwaardig is. Dat "De Israëlische minister van Defensie Ehud Barak ... leger en politie zal inzetten tegen Joodse kolonisten...." is toch te gek voor woorden.

Dezelfde Ehud Barak, die nog nà Anapolis -waarop Israël plechtig beloofde om alle nederzettingen te bevriezen- nog 964 (negen honderd vier en zestig) bouwplannen voor nieuwe nederzettingen goedkeurde. Van de 110 "outposts", dit zijn de illegaalste van de illegale nederzettingen, werden er dit jaar 3 (drie) afgebroken, een trieste illustratie van de "vredeswil" van de Israëlische regering.

Het leger, onder leiding van deze Barak, ging ook de vernietiging van Palestijnse huizen stoppen, en de wegversperringen opruimen beloofde hij. Toen, in november 2007 waren er 563 wegversperringen, bij de laatste telling van de VN in september 2008 waren er 630. (zie http://ochaonline2.un.org/Default.aspx?tabid=8711)

Dat is het probleem met Israël: er wordt altijd met veel bombarie een of andere "vredeswekkende" maatregel aangekondigd, maar in de praktijk doet men glad het tegenovergestelde. En de westerse pers rapporteert naarstig "luister naar hun woorden, kijk niet naar hun daden!"

Pol Van de Plas, Gent

Geen opmerkingen: