zondag, januari 25, 2009

Krankzinnig

[Lezersbrief aan De Standaard]

Natuurlijk moet Gaza nu zo vlug mogelijk heropgebouwd worden. Het had zelfs niet eens vernietigd moeten worden. Het is zonder meer krankzinnig wat daar gebeurd is!

Maar is het niet eveneens krankzinnig dat de kosten voor de heropbouw van Gaza niet door de verwekker van de vernietigingen betaald worden? Daarvoor vraagt men hulp aan particulieren en officiële instanties, maar niet aan Israël. Israël vernietigt woningen, scholen, ziekenhuizen, officiële gebouwen en nog veel meer dan dat en hoeft daarvoor niets te betalen. Is dat niet krankzinnig? En wanneer alles heropgebouwd is, kan Israël nog eens alles vernietigen...

Meer nog. Israël heeft tijdens de 22-daagse oorlog meer dan 1300 Palestijnen gedood (waarvan ongeveer 1/3 kinderen) en meer dan 5000 Palestijnen verwond (waarvan velen zullen sterven bij gebrek aan de nodige middelen ter verzorging). Israël heeft buitensporig geweld gebruikt, op grote schaal mensenrechten geschonden en oorlogsmisdaden begaan. Kan en mag dit ongestraft blijven? Dat ware nog het meest krankzinnig!

Eens (maar wanneer? En na hoeveel nieuwe doden, gewonden en vernietigingen?) zal er toch vrede zijn in het Midden-Oosten. Laten we in elk geval die hoop nooit opgeven en voor de verwezenlijking ervan al het mogelijke doen. Elk op zijn of haar plaats.
Yes, we can!

Mark Cornelis, Leuven

Geen opmerkingen: