donderdag, januari 29, 2009

Morele verontwaardiging VLD, CD&V en VB

[Reactie naar De Standaard]

In het Vlaams Parlement kreeg Bert Anciaux tegenwind van Vlaams Belang, Open-VLD en CD&V omdat hij op zijn blog schreef dat de moorden in Dendermonde hem deden denken aan de dode kinderen in Gaza. Mij verwondert dit geenszins omdat diezelfde politieke partijen de moed niet hadden om in mei 2008 in de commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement een resolutie goed te keuren betreffende het stopzetten van geweld tegen burgers in Gaza. Hun morele verontwaardiging klinkt dus ongeloofwaardig.

Werner De Bus, Brussel

Geen opmerkingen: