dinsdag, juni 03, 2008

Etnische zuivering in Oost-Jeruzalem gaat verder

[Reactie op het artikel "Israël bouwt weer huizen in Oost-Jeruzalem" in De Standaard van 01/06/2008]

De bouw van honderden huizen enkel voor joden in Oost-Jeruzalem is strijdig met VN-resoluties die bouwen en wonen in bezet gebied als illegaal beschrijven.

Acht Palestijnse stadswijken en 39 dorpen in het westen van Groot-Jeruzalem werden etnisch gezuiverd door joodse troepen in 1948. Hun bewoners werden naar het oosten verdreven en de mooie Palestijnse huizen werden betrokken door joden.

Ook in Oost-Jeruzalem is niet alles peis en vree. Renovatie en nieuwbouw is niet toegelaten voor Palestijnen. Wie Oost-Jeruzalem verlaat, riskeert niet langer de stad in te mogen. Families worden verscheurd door deze maatregel. Kolonisten daarentegen betalen de eerste vijf jaar geen gemeentetaksen en nadien vijf keer minder belastingen dan de oorspronkelijke Palestijnse bewoners. 50.000 Palestijnen wordt permanent verblijfsrecht geweigerd omdat ze in juni 1967 om welke reden dan ook niet aanwezig waren in hun woning.

Palestijnse identiteitskaarten worden frequent ingetrokken zodat deze personen niet langer in Oost-Jeruzalem kunnen wonen. Vaak vraagt men twaalf documenten en een bewijs van permanente aanwezigheid in de stad. De meeste Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook kunnen in tegenstelling tot joden ook de heilige plaatsen in Jeruzalem niet bezoeken. Palestijnse organisaties moeten in Jeruzalem alsook hun deuren sluiten op Israëlisch bevel. De helft van de bezette stad Jeruzalem behoorde niet toe aan de stad voor 1976, maar aan Bethlehem en 28 andere steden op de Westelijke Jordaanoever. Het verleggen van de stadsgrenzen, de joodse kolonisatie, inbeslagname van gebied en het uitroepen van Jeruzalem als Israël's hoofdstad in strijdig met VN-resoluties 252 en 478.

Mario Bergen, Leuven

Geen opmerkingen: