zondag, juni 15, 2008

Wie is bang voor de pro-israëlische lobby ?

[Reactie naar De Morgen]

In een lezersbrief (DM 14.6.2008) vraagt Frank Roels terecht aan Karel e Gucht om op de bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse aken voor te stellen dat de EU de bijzondere verdragen met Israël pschort tot dit land de inhumane blokkade van Gaza opheft. Dit zou atuurlijk mooi zijn en een voorbeeld stellen voor zijn politieke ollega’s van de Commissie voor Buitenlands Beleid in het Vlaams Parlement.

Deze commissie moest zich verleden week uitspreken over een voorstel van resolutie van Eloi Glorieux (Groen!) betreffende het stoppen van geweld tegen burgers in Gaza. Dit voorstel werd door de Open VLD, CD&V en Vlaams Belang weggestemd ondanks een amendement om het opschorten van het associatieverdrag EU-Israël te vervangen door de
vraag de voorwaarden van het Associatieverdrag strikt na te leven. Zelfs een amendement voor samenwerking van Vlaanderen met de Palestijnse Autoriteit rond onderwijs, cultuur en toerisme werd niet goedgekeurd. Enkel de 2 SPa-VlaamsProgressieven stemden voor. Groen ! en de N-VA waren voor maar hadden geen stemrecht omdat ze in de commissie geen fractie zijn. De meerderheidspartijen Open VLD en CD&V vonden het zelfs niet de moeite waard om de coalitiecollega’s van de Spa-Vl.pro en van de N-VA bij hun gezamenlijk overleg te betrekken laat staan om een
alternatief voorstel van resolutie in te dienen.

Werner De Bus, Brussel

Geen opmerkingen: