donderdag, juni 05, 2008

Obama, de oude krokodil

[Opiniestuk op Nujij.nl]

Hoe vaker Obama het woord "Change" (Verandering) door zijn strot naar boven duwt, hoe meer hij verandert in een oude krokodil. Zelfs vele neo-conservatieven stonden versteld toen hij woensdag aankondigde dat Israël een joodse staat is met een onverdeeld Jeruzalem als zijn hoofdstad. VN-resoluties 252 en 478 meteen in de prullenmand van de zwarte senator. Obama is meteen het nieuwe schoothondje geworden van AIPAC. "Laat dit duidelijk zijn, ik zal een goede vriend zijn van Israël" en "Wat voor overeenkomst er ook komt, Israël moet een joodse staat blijven" en "Palestijnse vluchtelingen kunnen niet terugkeren naar Israël." Van Obama is niets te verwachten nu duidelijk is dat hij zo snel overstag gaat voor joodse geldschieters.

Wat is AIPAC?

AIPAC is de opvolger van de Amerikaans Zionistische Raad, en werd opgericht door Isaiah L. "Si" Kenen in 1951. Het is de meest invloedrijke en best georganiseerde pro-Israël lobby in de V.S. met een jaarlijks budget van 15 tot 60 miljoen dollar en 150 werknemers. Door AIPAC's lobbywerk krijgt de joodse staat jaarlijks 3 miljard dollar van de V.S. De invloed van AIPAC is enorm. De drie belangrijkste presidentskandidaten (McCain, Obama en Clinton) volgen klakkeloos de orders van AIPAC om hun verkiezingskas te kunnen spijzen.

Voordat Rice naar het Midden-Oosten trok in maart 2007 stak in haar brievenbus een brief van AIPAC getekend door 79 VS-senatoren met als boodschap "Erken de nieuwe Palestijnse eenheidsregering niet zolang deze Israël niet erkent, geweld afzweert en eerdere Palestijns-Israëlische akkoorden nakomt." Hillary Clinton zei in februari tijdens een bijeenkomst van AIPAC in New York: "Israël is een baken in een buurt overschaduwd door radicalisme, extremisme, despotisme en terrorisme". Howard Kohr, een van AIPAC's directeuren, zei in januari 2003 tegenover de New York Sun: "Eén van AIPAC's successen van het voorbije jaar was het stilzwijgende lobbywerk in het parlement om het akkoord te laten gaan met het gebruik van geweld tegen Irak". AIPAC zorgde er ondermeer voor dat het tv-station van Hezbollah werd beschouwd als een vijandige entiteit. Het zorgde eveneens voor drie golven van sanctiemaatregelen tegenover Iran wegens zijn kernprogramma dat Israël dwarszit.

Mario Bergen, Leuven

Geen opmerkingen: