woensdag, juni 04, 2008

Obama de pro-Israëlische Hillary-kloon

[Reactie op het artikel "Obama: Jeruzalem ongedeelde hoofdstad Israël" op de Wereldomroep van 04/06/2008]

Wie dacht dat de Democraat Obama een gematigder politicus zou zijn dan mevrouw Clinton, is er meteen aan voor de moeite. Een voor één neemt de zwarte senator uit Illinois de pro-Israël standpunten van Hillary en de joodse lobby onder leiding van AIPAC over. Zo zegt Obama dat de V.S. "een duidelijke en sterke verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van Israël: onze sterkste bondgenoot in de regio en de enige democratie. Wanneer Israël wordt aangevallen, moeten we opkomen voor Israël's rechtmatige aanspraak op verdediging."

De Israëli's plaatsen hun verdedigingsrecht centraal sinds David Ben-Gurion veiligheid (bitachon in het Hebreeuws) koos als toverwoord van de zionisten. Ze gebruiken het zoals het Engelse "right to defend itself" om hun beleid te rechtvaardigen: wapenaankopen, vernielingen, doden van Palestijnen, enz. Obama loopt mee in deze zionistische dramatiek door op te komen voor een joodse staat met een onverdeeld Jeruzalem als hoofdstad.

De oorlogslogica en verbondenheid met Tel Aviv zijn even levendig bij Obama als bij Hillary Clinton of neo-conservatieven: "Wij moeten onze totale verplichting aan onze unieke defensieverhouding met Israël bewaren door militaire hulp volledig te financieren en het werk aangaande de Arrow en de verwante programma's van raketdefensie voort te zetten. Dit zal Israël zijn militaire positie handhaven en helpen aanvallen van zowel Teheran als dichtbij in Gaza af te slaan." Hillary Clinton, John McCain of de lobbyisten van AIPAC konden het niet beter verwoorden.

Mario Bergen, Leuven

* Link: http://www.nysun.com/editorials/obama-and-israel

Geen opmerkingen: