donderdag, juni 12, 2008

Vlaamse politici laten Palestijnen in Gaza kreperen

[Lezersbrief aan Knack knack@knack.be en op Knack forum]

Dokter Ahmed Maslamani, de in januari overleden directeur van het gezondheidscomité HWC zei het altijd zo treffend: "Gezondheid betekent niet de afwezigheid van ziekte. Het gaat hem eerder om de kwaliteit van het leven en om rechten die iedereen moet kunnen uitoefenen. Maar hoe kunnen we dit bereiken in een maatschappij waarin de Palestijnen worden uitgebuit en onderdrukt?"

200 Palestijnen zijn reeds gestorven omdat Israël de nauwe dichtbevolkte strook afgrendelt van de rest van wereld. Zowel in Gaza als op de Westelijke Jordaanoever blijft Israël de controle behouden over de grenzen, het luchtruim en de ter­ritoriale wateren. Dat betekent dat Israël verantwoordelijkheid draagt tegenover de miljoenen Palestijnse burgers en moet zorgen voor hun gezondheid, welzijn en veiligheid. Zieke Palestijnen laat Israël liever wegrotten dan hen een medische behandeling te geven, wat ze verplicht is als bezetter.

Gaza is een oorlogszone. Vissers moeten er binnen een afstand van 500 meter van de kust blijven. Zoniet worden hun boot en zijzelf vol kogelgaten geschoten door de Israëlische marine.

Niet alleen heeft Tel Aviv een hekel aan internationale verdragen die opkomen voor burgers in bezet gebied, bovendien straft Israël hen collectief. Het gebruikt daarvoor duizenden militaire orders uitsluitend voor Palestijnen van toepassing en dagelijkse militaire aanvallen.

In de Commissie Buitenlandse Zaken van het Vlaams Parlement vroegen de parlementsleden van Groen! om het geweld tegen burgers in Gaza te veroordelen. In een voorstel van resolutie veroordeelt men zowel Palestijns- als Israëlisch geweld. Men vraagt Israël om de bezetting te eindigen en militaire acties in de Gazastrook te stoppen. Alsook moet het land strikt VN-resoluties naleven. Men dringt ook aan op een wapenembargo zowel in- als uitvoer. Enkel Jan Loonens van N-VA schaarde zich helemaal achter het voorstel.

Het wapenembargo tegen Israël was kilometers te ver in het politiek denken van alle andere politieke partijen. Ze ketsten het voorstel snel af alsof het een keuze was tussen poedersuiker of klontjes. Waarom zouden zij zich druk maken om die Palestijnen? En dan de joodse lobby met geldschieters voor de verkiezingen tegen de borst stuiten? Nee, "ze waren niet gek." Liever oogluikend racisme en apartheid toestaan dan opkomen voor een bezet en onderdrukt volk.

Terwijl de heren en dames parlementsleden daar in hun glazen tempel zitten als Romeinse Senatoren, zitten 40 Palestijnse collega's van hen in de gevangenis in Israël. Zonder aanklacht al maanden. Vlaamse parlementsleden krijgen dit jaar 500 euro indexaanpassing. Met dat bedrag moet 70 % van de Palestijnen een volledig jaar rondkomen.

Mario Bergen, Leuven

* Link: http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2007-2008/g1587-1.pdf

Geen opmerkingen: