vrijdag, maart 21, 2008

Duitsland en Israël verstevigen militaire banden

[Lezersbrief aan De Standaard]

Het bezoek van Merkel aan Israël mag men niet onderschatten. Zo komt er een Duits-Israëlisch forum van gezamenlijke ontmoetingen van kabinetsmedewerkers. De uitwisseling gaat beurtelings door in de Duitse hoofdstad en Jeruzalem, waarmee men de facto Jeruzalem als hoofdstad erkent, strijdig met VN-resolutie 478.

Er komt een Europese Annapolis-conferentie in Berlijn in juni. Haast met onzichtbare hand verwerft Duitsland zijn macht in het Midden-Oosten waar politieke- en militaire banden werden uitgebouwd. Duitsland stuurde een contingent vredestroepen naar Libanon en verving die door een Duitse oorlogsvloot die nu de Libanese kust controleert. Men kan er de uitspraak van Merkel aan toevoegen: "De bedreigingen waaraan Israël wordt bloot gesteld, zijn ook bedreigingen voor ons." Duitsland steunt net als Tel Aviv verdere sancties tegen Iran en is tegen het Iraanse kernprogramma. Duitsland heeft ook agenten die deelnemen in westerse inlichtingendiensten en het veiligheidsapparaat van de Libanese premier Fouad Siniora. Duitsland is eveneens betrokken bij plannen om wapentransporten vanuit het buitenland naar Libanon tegen te houden.

De Bondsrepubliek verkocht Israël eerder vijf kernonderzeeërs. Afgelopen week hebben de defensieministers Jung en Barak een overeenkomst getekend om de militaire banden uit te bouwen. Het gaat om gemeenschappelijke technologische projecten om raketten tegen te houden en om militair personeel uit te wisselen. Israel Aerospace Industries (IAI) en het Duitse Rheinmetall Defense (RDE) werken al jaren samen rond onbemande vliegtuigen die Palestijnen kunnen opsporen en dan doden.

Merkel en Olmert willen nu een internationale conferentie om Iran te weerhouden verder te werken aan zijn kernindustrie. Duitsland is de tweede grootste handelspartner van Israël - na de V.S. - en betaalde sinds de diplomatieke contacten begonnen in 1965 reeds 39,4 miljard dollar aan slachtoffers van de Holocaust. Toen "vredesduif" Peres een prestigieuze vredesprijs in ontvangst nam in Berlijn in maart 2006, onderhandelde hij tegelijkertijd met Victor Yushchenko over het gezamenlijk gebruik van raketten, satellieten en nano-technologie voor de moderne oorlogsvoering (http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3310751,00.html).

Tenslotte, wat zei de Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld voordat de V.S. Irak aanvielen? "De V.S. en de V.N. hebben geen verplichtingen om te bewijzen dat Irak inspanningen heeft aangehouden om nucleaire, chemische of biologische wapens verder te ontwikkelen. In tegendeel, Irak moet bewijzen dat het deze (wapens) verlaten heeft."Wat zei Merkel in de Knesset? "Het is niet aan de wereld om te bewijzen dat Iran een bom aan het bouwen is. In tegendeel, Iran moet bewijzen dat het deze nucleaire bom niet wil."

Mario Bergen, Leuven

Geen opmerkingen: