vrijdag, maart 07, 2008

Wie is Hans Knoop

[reactie op "een bewondenswaardige zelfbeheersing" in De Standaard]

Als U nog eens een opinie publiceert van Hans Knoop, wilt U er dan de essentiële informatie bij geven dat de Hans Knoop Jood is, niet alleen jarenlang correspondent voor, maar ook voormalig hoofdredacteur van het Nieuw Israëlisch weekblad en stichtend lid van de Joodse Defensie Liga in Nederland. Dan kunnen de lezers van De Standaard zich een beeld vormen van de selectieve blindheid waarmee de deze joden naar het Israëlisch-Palestijns probleem kijken. Dat Hans Knoop van waarnemers ter plekke heeft gehoord dat er hooguit tien burgerslachtoffers waren, zal allicht te wijten zijn aan het feit dat zijn "waarnemers" officieren van het Israëlische leger zijn. Want volgens UNO waarnemers (OCHA GAZA HUMANITARIAN SITUATION REPORT 27 FEB - 3 MARCH 2008) werden tussen 27 feb en 3 maart 107 Palestijnen gedood waarvan slechts 42 betrokken in de gevechten, bij de slachtoffers waren ook 27 kinderen.... een heel ander plaatje dan "90% waren terroristische strijders".

Een kwart van de slachtoffers zijn kinderen... Het Israëlisch leger, zo bewonderd en bewierookt door Hans Knoop, zegt altijd "gerichte acties" uit te voeren, moeten wij begrijpen dat Israël inderdaad de Palestijnse kinderen aan het uitmoorden is? Als Hans Knoop vindt dat "Van een schending van het humanitair en internationaal recht door Israël geenszins sprake is," dan moet Hans hoognodig de Geneefse Conventies er op na lezen. Hij staat, samen met de Israëlische regering, gelukkig alleen met die mening. De meeste landen hebben het Israëlisch optreden al veroordeeld, zelfs Vlaanderen, jawel. In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 5 maart verklaarde Geert Bourgois:"Ik deel de verontwaardiging voor wat in Gaza gebeurt. Ik sluit me aan bij de internationale veroordeling door de VN en de EU. Het antwoord van Israël - en niemand betwist dat Israël recht heeft op zelfverdediging - is disproportioneel en leidt tot enorm veel onschuldige burgerslachtoffers en wordt veroordeeld. De raketaanvallen van Hamas worden evenzeer veroordeeld." Nu nog zien of er na de woorden nog daden komen vanwege onze politiekers.

Filip De Coene

Geen opmerkingen: