zaterdag, maart 01, 2008

Stop de Holocaust en de etnische zuivering!

[Lezersbrief verzonden aan De Standaard]

Hoeveel Palestijnse mannen, vrouwen, kinderen en ouderlingen moeten er –vooral in Gaza – nog brutaal worden vermoord vooraleer Israël door de internationale gemeenschap gedwongen wordt de mensenrechten te eerbiedigen en de resoluties van de Veiligheidsraad uit te voeren?Hoelang kunnen de hoogste politieke, burgerlijke en ook kerkelijke autoriteiten nog zwijgen bij het zien van de gevolgen van het Israëlisch staatsterrorisme? Inderdaad, ook de enkele Israëlische slachtoffers van de door Palestijnen zelf gefabriceerde raketten zijn te betreuren, al hebben de Palestijnen – zoals elk volk trouwens – toch het recht op zelfverdediging tegenover de bezetter van hun land. Stop de bezetting en de raketten zullen stoppen.

Tengevolge van de Zionistische ideologie werden en worden Palestijnen van hun grond, waar zij al jaren lang woonden, verdreven. Velen zijn al bijna 60 jaren op de vlucht gejaagd en mogen nog steeds niet terugkeren naar deplaats waar zij woonden. In Gods naam: Stop de Holocaust en de etnische zuivering!

Mark Cornelis, pr.Leuven

Geen opmerkingen: