vrijdag, maart 07, 2008

Hans Knoop in De Standaard

[Reactie op "Een bewonderingswaardige zelfbeheersing" van Hans Knoop in De Standaard van 5 maart]

Men gelooft zijn ogen niet als De Standaard dit artikel publiceert. . Dit is een onding, een aaneenschakeling van leugens, misleiding en omkering van de situatie, waar Israël steeds sterk in is.

- H. Knoop: 'Het aantal niet aan de strijd deelnemende burgers dat slachtoffer is geworden, bedraagt volgens waarnemers ter plekke hooguit tien: Volgens cijfers van de Israëlische vredesbeweging B'Tselem, overgenomen, zonder tegenspraak, door de Israëlische krant Haaretz op 5 maart, zijn tussen 27 februari en 3 maart, 106 Palestijnen gedood. 54 van hen waren burgers die niet aan de gevechten deelnamen, waarvan 25 waren minder dan 18 jaar. En dan hebben we het nog niet over de gewonden. Het genoemde cijfer 10 van waarnemers, was een verklaring van de Chief of Staff van het leger, volgens wie 90 percent van de doden gewapende militanten waren.
- H. Knoop: "...kun je het aantal onschuldige slachtoffers dus niet excessief of disproportioneel noemen. (..) is het aantal onschuldige burgers dat bij de operatie om het leven is gekomen zelfs bijzonder laag te noemen." Je moet maar durven om van 'bijzonder laag' te spreken. Hoger genoemde cijfers bewijzen het tegendeel. Ook internationaal is het woord "disproportioneel" gebruikt en dit was voor de ganse operatie.
- H. Knoop: "Van een schending van het humanitair en internationaal recht door Israël is dan ook geen sprake." Hoger genoemde cijfers bewijzen nog maar eens het tegendeel. Als er op dit ogenblik een land ter wereld is, die humanitaire en internationale rechten, conventies van Genève, meer dan 60 resoluties van de VN, uitspraak van het Internationaal gerechtsof in Den Haag betreffende de muur negeert , daarbij niet alle inwoners gelijke rechten geeft onafhankelijk van ras, taal, godsdienst, enz... dan is dat Israël wel. Enkele voorbeelden: Illegaal bouwen van nederzettingen. Niet toelaten van terugkeer van vluchtelingen. Palestijnen mogen niet, joden wel. De muur. Collectieve straffen. Vernielingen. Beperking van vrijheden op allerlei gebied. Mia Doornaert nam in deze krant de NGO's op de korrel met hun kritiek op Israël. Israël heeft dit ook gedaan, letterlijk, en heeft het centraal kantoor van de Palestinian Medical Relief Society, een NGO, vernietigd.
- H. Knoop: "geen gebruik gemaakt van zware militaire middelen." Wat noemt men zware middelen. Gesofistikeerd wapentuig is daar ook bij. Het maakt niet uit welk tuig dat men gebruikt. Een granaat, een raket of een bom van 500kg. Als het gericht is op een gebouw, dan heeft men de buren ook mee, (de dichtst bevolkte regio) en dat weet Israël.
-H. Knoop: "...maandenlange raketbeschietingen door Hamas op Israëlische woongebieden van onschuldige burgers..." (bedoeld wordt op Sderot en Ashqelon) Dit moest er uit: de Qassam-raketten. Meer dan honderd Palestijnen dood in een paar dagen tegenover 14 Israëlische burgers in twee jaar. En dit creëert "een vals beeld?" Is het leven van een Israëli meer waard dan van een Palestijn? Moeten we geloven dat "Joods bloed en niet-Joods bloed niet dezelfde zijn" (Israëlische Rabbi Yitzak Ginsburg, Jeruzalem Post,19 juni 1989). Palestijnen mogen zich volgens internationaal recht verdedigen tegen een bezetter.In een 25 blz rapport van John Dugard, onafhankelijk onderzoeker van de UN van het Israëlisch-Palestijns conflict zegt hij "Palestijns terrorisme moet gezien worden als een pijnlijk maar onvermijdelijk gevolg van kolonialisme, apartheid en bezetting. Israël doet het allemaal." Haaretz 27 febrari 2008.

Sir John Holmes, ondersecretaris-generaal voor humanitaire zaken van de VN werd na zijn bezoek aan Gaza en Sderot, door Aharon Abramovitz, directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse zaken van Israël, er van beschuldigd "terroristen en hun slachtoffers als gelijken te zien." Verder: "Deze uitlatingen trekken een parallel tussen terroristen en zij die zich verdedigen tegen terreur." Haaretz 19 februari.

Blijkbaar had het pijn gedaan Israël onrechtstreeks aan terrorisme te linken, want Holmes werd ondanks zijn verzoek, door Tzipi Livni, Minister van Buitenlandse Zaken(Israël) en Ehud Barak Minister van Defensie (Israël) niet ontvangen.

- H. Knoop: ..leven 180.000 Israëlische burgers dagelijks onder beschietingen. ...maakt het leven tot een hel en heeft een ontwrichtend en traumatiserend effect op de bevolking. Dat is zo. Maar wat moeten de Palestijnen dan zeggen die dagelijks onder gericht Israëlisch vuur liggen, met geluidsbombardementen 's nachts, met veel militaire acties van Israël, vernieling van hun leefwereld en bijbehorende calamiteiten en doden, met de eindeloze reeks pesterijen. Nu reeds is traumatisering, stress, bloedarmoede, gebrek aan concentratie bij kinderen,... vastgesteld.

- H. Knoop: 'Volgens het internationaal recht heeft een regering niet alleen het recht , maar zelfs de plicht zorg te dragen voor de veiligheid van haar burgers. Als dat niet anders kan dan met militaire middelen, dan is dat volgens datzelfde internationaal recht ook volstrekt geoorloofd. Zijn redenering is eenzijdig en verwarrend. Zo kun je de zaken omkeren. Israël in de slachtofferrol. Niet alleen in Sderot, maar in alle bezet gebied moeten zij zich "verdedigen." Maar H. Knoop rept nergens met geen woord over de plicht van Israël om ook voor de Palestijnen in bezet gebied te zorgen, volgens diezelfde internationale regels. Israël doet dat niet, alle humanitaire rechten ten spijt. Het Palestijnse volk wordt zijn waardigheid ontnomen en overal vernederd.
-Om af te sluiten, H. Knoop spreekt nergens over de uitspraak van Matan Vilnai, Vice-Minister van defensie van Israël. Volgens Reuters: "Hoe meer de Palestijnen Qassams lanceren, hoe meer ze zelf een grotere holocaust over zich heen zullen krijgen, omdat we alles zullen inzetten om ons te verdedigen." Het voor joden zwaarst geladen woord was eruit, zij dreigen nu zelf ook. Een woordvoerder haastte zich daarna om te zeggen dat het woord verkeerd vertaald of begrepen was en dat men alleen 'grote ramp' bedoelde. In dat licht moeten we zien wat er gebeurd. Nu zag men op grotere schaal, wat reeds lang in alle stilte gebeurt: etnische zuivering. Ze moeten weg.

Johan Van Hulle, Zomergem.

Geen opmerkingen: