dinsdag, maart 11, 2008

Hamas is wettelijke vertegenwoordiger Palestijnse volk

[Reactie op artikel "Terreur en kolonies geen hinderpaal voor P" in DM van 11/03/08]

Hierbij wil ik u enerzijds feleciteren voor de uitgebreide informatie die u in dit korte artikel vermeld. Toch heb ik het gevoel dat u een aantal cruciale elementen vergeet om een volledig beeld te geven van dit conflict aan uw lezers. Dit lijkt mij nochtans cruciaal om bij uw lezers enig begrip op te brengen voor wat er in die regio allemaal gebeurd.

Wat u zeer goed vermeld is dat de geplande uitbreiding van de kolonies illegaal is. Wat echter merkwaardig genoeg niet vermeld wordt is dat de Gaza-strook nog steeds hermetisch is afgesloten en broodnodige medicijnen en voedselhulp dit gebied niet binnen mogen. Hierdoor sterven dagelijks burgers. Al worden ze dan niet rechtstreeks gedood door het Israëlische leger, de Israëlische overheid blijft wel verantwoordelijk voor de dood van deze burgers. Deze handelswijze is nochtans in strijd met het internationaal recht en al meermaals veroordeeld door internationale instellingen zoals de VN. Daarnaast wordt het in uw artikel (net als in alle media tegenwoordig) ook als evident voorgesteld dat alle vredesgesprekken tussen Palestijnen en Israëli's verlopen via de Palestijnse president Abbas, terwijl de wettelijke vertegenwoordiger van het Palestijnse volk eigenlijk nog steeds Hamas is.

In de parlementsverkiezingen van 25/01/06 behaalde Hamas namelijk de meeste stemmen. Deze verkiezingen werden door internationale waarnemers beschouwd als eerlijk en democratisch. Toch weigerden en weigeren de Israëli's (evenals Fatah) nog steeds met hen te praten. Beide bovenvermelde en niet door u vermelde zaken zijn enkele van de redenen waarom er niet direct een echte vrede tussen Palestijnen en Israëli's zit aan te komen. Hopelijk mag ik in de toekomst deze cruciale elementen wel terugvinden in uw berichtgeving over dit conflict.

Gilles Verbeke

Geen opmerkingen: